Inštrukcije italijanščine v Ljubljani

Urška Pirjevec | pirjevec.urska@gmail.com |040-188-276

O MENI

Sem študentka italijanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Že od rojstva imam neposreden stik z italijanščino, Italijo in njeno kulturo, tako, da mi komuniciranje in razumevanje slednjega jezika ne delata preglavic. Italijanščino sem se naučila z gledanjem italijanske televizije, s šolanjem jo predvsem slovnično izpopolnjujem.

Z vpisom na fakulteto sem začela tudi z inštrukcijami. Pomagam osnovnošolcem, srednješolcem, gimnazijcem in študentom, oziroma vsem, ki potrebujejo pomoč pri osvajanju tega jezika.

POTEK INŠTRUKCIJ ITALIJANŠČINE

Nudim inštrukcije italijanščine za osnovne in srednje šole, gimnazije in fakultete. Pomagam učencem, dijakom in študentom, da se dobro pripravijo na pisna in ustna preverjanja znanja, da opravijo izpite na fakulteti, popravijo slabe ocene, uspešno opravijo popravne izpite.
Vodim jih skozi večji obseg snovi s preprosto razlago, vodenim reševanjem nalog in izbiro nalog za domače utrjevanje snovi.

S preverjanjem domače naloge najlažje ugotovim učenčeve težave pri razumevanju obravnavane snovi ter nujnost ponovne obrazložitve in utrditve le-te. Zato je pomembno, da učenec doma samostojno rešuje probleme ter si zapisuje in zaznamuje vprašanja, ki jih skupaj razrešiva na naslednjem srečanju.

Inštrukcije italijanščine

Kontakt:

Urška Pirjevec
Inštrukcije Italijanščine
GSM: 040-188-276
E-mail: pirjevec.urska@gmail.com